การแข่งขันทักษะวิชาการ สพท.ชม เขต 3

วันที่่ 10 ตุลาคม 2551

ชนะเลิศที่ 1

ชนะเลิศที่ 1

ชนะเลิศที่ 1

รองชนะเลิศอันดับ 1

รองชนะเลิศอันดับ 2

รองชนะเลิศอันดับ 2

รองชนะเลิศอันดับ 2