ซึง

ซึง เป็น เครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีด มี 4 สาย (บางตัวมี 2 สาย ซึงเป็นเครื่องดนตรีโบราณลักษณะคล้ายกับกระจับปี่ แต่มีขนาดเล็กก อย่าไรก็ตาุมพอจะสรุปได้ว่า ซึงที่ใช้บรรเลงกันทั่วไป มี 3 ขนาด คือ

ซึงเล็ก หรือ ซึงหน้อย ซึงกลาง และ ซึงใหมญ่ โดยจะระบุขานดตามขนาดของกล่องเสียงหรือ กะโหลกซึง

การเทียบเสียง

สายทุ้ม จะเป็นเสียง โด

สายเอก จะเป็นเสียง ซอล